Βιβλία

Σπύρος Χατζάρας

ΕΑΜ ΕΛΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ
Επανάσταση Φιλογενών
Ευαγγέλιο Αληθινού Πατριώτη
Εβραϊκό Ζήτημα
Κόκκινη Συμφωνία