Breaking News
Home / Όμηρος Ερμείδης / Ο Άφοβος και ο φοβισμένος στην αρχαιότητα και τον χριστιανισμό του Ομήρου Ερμείδη

Ο Άφοβος και ο φοβισμένος στην αρχαιότητα και τον χριστιανισμό του Ομήρου Ερμείδη

Ο Άφοβος και ο φοβισμένος στην αρχαιότητα και τον χριστιανισμό του Ομήρου Ερμείδη

Ελληνική μυθολογία, προκατακλυσμιαία ιστορία

Ο Άφοβος

Αναφέρεται ο Θουκυδίδης εις τον Περικλή : ότι ο Άφοβος είναι ελεύθερος και ποτέ δεν προσκυνά.

Χριστιανική ιστορία

Ο Φόβος – Φοβισμένος

Ο φόβος του θεού, φαίνεται καθαρά σε πολλά σημεία της Βίβλου. Ένα από αυτά ευρίσκεται εις την Καινή Διαθήκη, εις το κεφάλαιο 5ο (Ε) Πράξεις των Αποστόλων :

1 ᾿Ανὴρ δέ τις ᾿Ανανίας ὀνόματι σὺν Σαπφείρῃ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ ἐπώλησε κτῆμα

2 καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, συνειδυίας καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, καὶ ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν.

3 εἶπε δὲ Πέτρος· ᾿Ανανία, διατί ἐπλήρωσεν ὁ σατανᾶς τὴν καρδίαν σου, ψεύσασθαί σε τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου;

4 οὐχὶ μένον σοι ἔμενε καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχε; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις, ἀλλὰ τῷ Θεῷ.

5 ἀκούων δὲ ὁ ᾿Ανανίας τοὺς λόγους τούτους πεσὼν ἐξέψυξε, καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα.

6 ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν.

7 ᾿Εγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονός, εἰσῆλθεν.

8 ἀπεκρίθη δὲ αὐτῇ ὁ Πέτρος· εἰπέ μοι, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; ἡ δὲ εἶπε· ναί, τοσούτου.

9 ὁ δὲ Πέτρος εἶπε πρὸς αὐτήν· τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ Πνεῦμα Κυρίου; ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ καὶ ἐξοίσουσί σε.

10 ἔπεσε δὲ παραχρῆμα παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἐξέψυξεν· εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκράν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς.

11 καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ᾿ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα.

Ο Ανανίας με την γυναίκα του την Σαπφείρη επούλησαν ένα κτήμα, και με την συγκατάθεση της γυναικός του κράτησε ένα μέρος από το αντίτιμο για τον εαυτόν του. Το υπόλοιπο το έφερε και το έθεσε εις την διάθεση των Αποστόλων.

Τότε ο Πέτρος του είπε : Ανανία, γιατί ο Σατανάς άφησες να κυριεύσει την καρδιά σου ; γιατί είπες ψέμματα εις το Άγιο Πνεύμα και κράτησες για τον εαυτόν σου μέρος από το αντίτιμο του κτήματος ;

Όσο ήταν απούλητο δεν ήταν δικό σου ; κι όταν πουλήθηκε πάλι εις το χέρι σου δεν ήταν να κρατήσεις το αντίτιμο ; Γιατί σκέφθηκες να κάνεις αυτό το πράγμα ; Δεν είπες ψέμματα σε ανθρώπους και θεό ;

Ακούγοντας αυτά τα λόγια ο Ανανίας έπεσε κάτω και ξεψύχησε και όλοι όσοι τα έμαθαν αυτά φοβήθηκαν πολύ.

Μερικοί νέοι πήγαν και τον ετοίμασαν για την ταφή, τον έβγαλαν έξω και τον έθαψαν.

Είχαν περάσει τρεις ώρες περίπου όταν μπήκε μέσα η γυναίκα του μη γνωρίζοντας τι είχε συμβεί.

Ο Πέτρος την ρώτησε : πες μου, πόσο το πουλήσατε το κτήμα ; και αυτή είπε ναι τόσο.

Ο Πέτρος τότε τους λέγει : γιατί συμφωνήσατε να προκαλέσετε το πνεύμα του Κυρίου ; κοίτα αυτή την στιγμή ευρίσκονται εις την πόρτα εκείνοι που έθαψαν τον άνδρα σου, αυτοί θα βγάλουν και εσένα.

Την ίδια στιγμή αυτή έπεσε εμπρός εις τα πόδια του και ξεψύχησε. Μπήκαν μέσα την βρήκαν νεκρή, την έβγαλαν έξω και αυτή και την έθαψαν δίπλα εις τον άνδρα της.

Όλη η εκκλησία και όλοι όσοι τα άκουσαν αυτά, φοβήθηκαν πολύ.

[άρα το θέμα ήταν να φοβούνται τον θεό, αλλά και να αφήνουν την περιουσία τους εις την εκκλησία. Έτσι δημιούργησε και δημιουργεί η εκκλησία τις περιουσίες που έχει και σήμερα]

Είσαι ο απόλυτος κυρίαρχος της μάζας του πλήθους όταν κατορθώσεις να τους βάλεις να έχουν τον φόβο μέσα τους.

Ο φοβισμένος πάντα προσκυνά, όπου αυτό εξυπηρετεί εξουσία και εξουσία θρησκευτική – εκκλησιαστική.

Απόσπασμα από το βιβλίο Ηρωολόγιον Αγιόλογιον υπότιτλος Αναμνήσεις από το μέλλον του χθες [μέρος β] {μέρος α, 1998 εκδόσεις Γεωργιάδη}.

Η βιβλιογραφία αποκρύπτεται μερικώς μέχρι της κυκλοφορίας του βιβλίου εντός του 2019.

 

Facebook Comments

Check Also

Ο κατακλυσμός στην αρχαιότητα και τον Χριστιανισμό του Όμηρου Ερμείδη

Ο κατακλυσμός στην αρχαιότητα και τον Χριστιανισμό του Όμηρου Ερμείδη Ελληνική μυθολογία, προκατακλυσμιαία ιστορία Ο …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.