Βιβλία

Αντώνιος Αντωνάκος - Κωνσταντίνος Σπίνος

Εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης
Γλώσσα ποι πορεύη
Ελληνιστί Α
Ελληνιστί Β
Ελληνιστί Γ
Ελληνιστί Δ
Η Ελληνική Γλώσσα
Μεγαρική Φιλοσοφική Σχολή
Ελληνική Γλώσσας Ώρα Μηδέν
Έλληνες αεί εσμέν
Ελευθερία Λόγου και Δημοκρατίας
1940-1941 Το χρονικό του πολέμου
Χρονικό της Εθνεγερσίας 1821-1830
Το φρονείν Ελληνικώς
Τα αποσιωπηθέντα στοιχεία περί των υπευθύνων της Μικρασιατικής Καταστροφής
Μολών λαβέ