Κοινωνικά

ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - GR1401103050000030576228800